Xếp lương giáo viên mầm non khi tuyển dụng

Bà Nguyễn Thị Ngát (hongngat18@…) tốt nghiệp khoa Giáo dục mầm non Đại học Sư phạm. Vừa qua, bà đã trúng tuyển viên chức giáo dục ngành mầm non. Theo quyết định tuyển dụng, bà Ngát được hưởng lương hệ số 1,86. Bà Ngát hỏi, việc xếp lương như vậy có đúng quy định không?

Theo bà Ngát tham khảo Thông tư số 80/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ thì giáo viên mầm non có bằng đại học thuộc viên chức A1, được xếp vào giáo viên mầm non cao cấp (mã ngạch 15a.205), hưởng mức lương 2,34.

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của bà Ngát như sau:

Điều 20 Luật Viên chức quy định, việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tin bà Nguyễn Thị Ngát cung cấp cho biết bà tốt nghiệp Đại học Sư phạm, khoa Giáo dục mầm non hệ chính quy, được trúng tuyển vào viên chức ngành giáo dục mầm non, nhưng không nêu rõ bà đăng ký dự tuyển và trúng tuyển vào vị trí việc làm nào: giáo viên mầm non, hay giáo viên mầm non cao cấp? Vì vậy có 2 tình huống để bà đối chiếu:

Nếu bà Ngát đăng ký dự tuyển và trúng tuyển vào vị trí của giáo viên mầm non (mã ngạch 15.115) dành cho người có trình độ đào tạo trung cấp, thì việc xếp lương bậc 1, hệ số 1,86 ở thang lương ngạch viên chức loại B, Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp (bảng số 3), ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP là đúng quy định. Trong thời gian tập sự 6 tháng bà được hưởng 85% mức lương của vị trí việc làm này.

Image
Trường hợp bà Ngát đăng ký dự tuyển và trúng tuyển vào vị trí của giáo viên mầm non cao cấp (mã ngạch 15a.205) dành cho người có trình độ đào tạo đại học thì được xếp lương vào bậc 1, hệ số 2,34 ở thang lương ngạch viên chức loại A1, Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp (bảng số 3), ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP. Trong thời gian tập sự 12 tháng, bà được hưởng 85% mức lương của vị trí việc làm này.

Trong thư bà Ngát có thắc mắc, nếu áp dụng Thông tư số 80/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ thì bà phải được bổ nhiệm vào ngạch giáo viên mầm non cao cấp (mã ngạch 15a.205), xếp lương bậc 1, hệ số 2,34, thang lương viên chức loại A1 mới đúng.

Theo Thông tư số 80/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức có trình độ cao đẳng phù hợp với chuyên môn đang làm thì được chuyển xếp lương vào công chức, viên chức loại A0 của các bảng lương (bảng 2 vả bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Còn việc xếp lương khi tuyển dụng phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm được tuyển dụng, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Luật sư Lê Văn Đài
Theo Chinhphu.vn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s